Voice Ecology

cyrkulacja festival

Wroclaw 30.04 - 01.05.2021

Ekologia głosu: badanie związku między głosem a otoczeniem – lekcje

Warsztat jest skierowany do osób chcących zbadać wpływ ekologii na głos. Jest okazją do dotarcia do nowych możliwości głosowych i odblokowania ich. Pomysł zrodził się z mojej osobistej podróży, podczas której rozwijałem umiejętność śpiewania. Podróż ta zaczęła się w miejscu, w którym brakowało mi wiary we własny głos, a teraz pisze własne piosenki, które grane są w radiu. Kolejną, równie ważną inspiracją jest ruch głębokiej ekologii, i tak jak w nim, uczestnicy będą zaproszeni do przyjrzenia się, własnej relacji ze środowiskiem.

 

Głos, który posiadamy, jest wpleciony w ewolucję życia. Pozwólmy więc, aby nasze środowisko miało na nas wpływ, podważmy założenia, jakie mamy na jego temat i poszukajmy alternatywnych perspektyw. Poprzez ustrukturyzowaną improwizację i ćwiczenia uważności będziemy eksplorować moc, która kryje się w głosie oraz jego powiązanie z równie niesamowitym światem. Widzę ogromną wartość i korzyść płynącą z umiejętności wsłuchiwania się w swój własny głos i dbania o to, aby był słyszany (co nie zawsze jest łatwe…).

Grammar of Creativity

THE WORLD NEEDS YOUR CREATIVE VOICE!!!

I have been involved in the creative process both in education and professionally my whole life. In theatre, music, dance, film, leading workshops in different countries and even won the the Ozdemir Nutku Theatre Award for music in Turkey!
The primary goal of this workshop is not about singing or moving or acting better but rather to have an opportunity to explore the fundamental creative process itself, which can then be fed into any mode of creativity.
We combine expression with self-reflection and in this way open a channel of listening to our own creative voice, develop a growing trust in our own creative power and become a student to our own creative voice. Our own ‘voice’ becomes guide and instructor.
It is my belief that the world deeply needs us to be engaging with our unique creative potential and the importance of being intentionally creative has consequences that can be far reaching.

Leading:
Samuel Alty is a musician, vocalist, performer and actor, teacher and animator. He danced at the Royal Opera House, toured with Giffords Circus and performed with members of the Pieśń Kozła theatre company. Spent many years practising a form of improvisational theatre called Action Theatre., and a whole load of living!